PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA

Produktová fotografia

Fotografovanie produktovej fotografie

Ako prebieha fotenie produktovej fotografie

Fotografovanie produktovej fotografie je najlepšie realizovať priamo v mojom fotoateliéri, avšak nie vždy je to pre veľkosť, alebo hmotnosť výrobku možné. V takom prípade je dobré, aby ste si na fotenie výrobku vyhradili priestor, kde budem môcť zriadiť prenosný ateliér. Keďže málokedy stačí na fotenie výrobkov jeden deň, je potrebné, aby ste zároveň zabezpečili ochranu potrebnej techniky pred poškodením a akoukoľvek manipuláciou. V závislosti od výrobku,alebo produktu je potrebné zabezpečiť dôkladné očistenie výrobku od prachu a iných nečistôt, pri výrobkoch v obaloch je potrebné vyberať na fotenie nepoškodené obaly a pri potravinárskych výrobkoch a produktoch treba na fotenie dodať čerstvé výrobky a najlepšie viac kusov z jedného druhu, aby bolo možné nafotiť rôzne detaily, rezy a pod.

Fotografie môžu byť na izolovanom (bielom) pozadí, aby sa dali využívať pre ďalšie grafické spracovanie, alebo v prirodzenom prostredí, ktoré odráža ich použitie a pod. Výber je v tomto prípade na zákazníkovi.

Aká je cena za fotografovanie produktovej fotografie

Cena fotografovania produktovej fotografie závisí od veľkosti a dostupnosti produktu, vynaložených nákladov a času a v neposlednej miere od účelu použitia fotografie. Pre konkrétne informácie o cene ma kontaktujte.

Fotogaléria – fotografovanie produktovej fotografie