REPORTÁŽ A FOTOGRAFOVANIE AKCIÍ

Fotografovanie akcií – reportáž

Fotografovanie akcií – reportáž

Ako prebieha fotenie akcií – reportáž

Fotografovanie akcií, resp. reportážna fotografia zahŕňa akúkoľvek akciu, ktorú potrebujete nafotiť či už súkromne, pre firmu, alebo pre médiá. či už potrebujete nafotiť otváranie firmy, urobiť fotografie z akejkoľvek športovej, alebo kultúrnej udalosti, nafotografovať charitatívnu akciu, detský karneval, súťaž, vystúpenie vašich detí, alebo chcete fotografie z prvého školského dňa, či akejkoľvek inej udalosti.

Reportážna fotografia zachytáva dané okamihy z udalosti, dôležité momenty, atmosféru a sústreďuje sa na podstatných ľudí pre konkrétnu akciu. Fotografie sa upravujú minimálne, robí sa základná retuš a odovzdávajú sa v digitálnej podobe vhodnej pre média, resp. pre tlač fotografií a letákov.

Pre fotografovanie reportážnej fotografie je potrebné zabezpečiť vstup pre fotografa na konkrétnu akciu a ak nie ste organizátorom akcie, je potrebné zariadiť všetky potrebné formality ohľadom fotografovania.

Aká je cena za fotografovanie reportáže

Cena fotografovania reportáže je 25 € za každú začatú hodinu fotografovania akcie. Fotografie dostávate v digitálnej forme vhodnej pre tlač a pre médiá.

K cene sa pripočítavajú vynaložené náklady napr. za dopravu.

V prípade potreby expresného dodania fotografií – do 12 hodín od ukončenia akcie – sa k cene pripočítava poplatok 50 €.

Fotogaléria – fotografovanie akcií a reportážna fotografia